Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en/of diensten van Licht voor Papendrecht worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Licht voor Papendrecht houdt zich aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer u zich aanmeldt op de website lichtvoorpapendrecht.nl van Licht voor Papendrecht of gebruik maakt van de producten of diensten van Licht voor Papendrecht, worden de door u verstrekte persoonsgegevens door ons vastgelegd. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Licht voor Papendrecht te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens. In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, kan Licht voor Papendrecht aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de producten of diensten van Licht voor Papendrecht.

Doeleinden

Licht voor Papendrecht gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van uw opdracht en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
  • Als u een betaalde dienst of product heeft afgenomen, om te factureren.
  • Het verlenen van service en/of om u te informeren over andere producten en/of diensten van Licht voor Papendrecht, indien u daar prijs op stelt.

Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Licht voor Papendrecht kunt u dit aangeven bij uw registratie voor de betreffende websites of bij ons melden.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen, die niet tot Licht voor Papendrecht Uitvaartzorg behoren.

Uw gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Licht voor Papendrecht op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Licht voor Papendrecht zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Beveiliging gegevens

Licht voor Papendrecht maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Verder maken onze websites gebruik van een SSL-certificaat, zodat alle gegevens versleuteld worden verzonden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

Licht voor Papendrecht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Check daarom regelmatig de privacy verklaring voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van februari 2023.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.